เมื่อวันอาทิตย์, มกราคม 30...

โลโก้คอนเสพต์ว่าจะยิงด้วย Lux